Om Sunnhetsrådet

Dette er sunnhetsrådet.Vi ønsker å formidle pålitelig og lett forståelig informasjon om helse, kosthold og trening. Det er viktig for oss at informasjonen vi gir er nyansert, informativ og baserer seg på troverdige kilder.