Redaksjonelle retningslinjer

På Sunnhetsrådet har vi som formål å skape det beste innholdet om kosthold, ernæring, helse og trening, som både skal være saklig og objektivt.

Introduksjon
På Sunnhetsrådet er vi stolte over kvaliteten på innholdet vårt om ernæring, helse og trening. Vårt forfatterteam har som mål å skape nøyaktig og nyttig innhold, og som er både objektivt og i tråd med den akademiske konsensus der det er relevant. Sunnhetsrådet følger Helsedirektoratets retningslinjer for kosthold og ernæring. Denne teksten beskriver våre redaksjonelle retningslinjer.

Etiske retningslinjer
Vi i Sunnhetsrådet ønsker å overholde en høy etisk standard. Sunnhetsrådettar sikte på å følge Vær varsom-plakaten, redaktørplakaten og tekstreklameplakaten etter beste evne.

Faktakontroll
Å holde innholdet vårt nøyaktig og oppdatert er av stor betydning for oss.Vi går derfor jevnlig gjennom innholdet vårt for å etter beste evne sikre at det er oppdatert og i henhold til den nyeste informasjonen tilgjengelig.Innholdet på Sunnhetsrådet er til generell informasjon, og Sunnhetsrådet påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil og mangler. Sunnhetsrådet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av tjenesten. Sunnhetsrådet kan linke til eksterne nettsteder som ikke er knyttet til Sunnhetsrådet, og Sunnhetsrådet kan ikke stå til ansvar for nøyaktigheten eller påliteligheten til disse tjenestene.

Kilder og referanser
Sunnhetsrådet skriver om mange ulike tema når det gjelder ernæring, helse og trening. Der relevant, tar vi sikte på å tilpasse innholdet vårt til den vitenskapelige og akademiske konsensus for et gitt tema. Dette gjelder spesielt for emner innenfor ernæring der vi følger retningslinjene gitt av Helsedirektoratet.For å sikre at innholdet vårt er nøyaktig og oppdatert, blir hver artikkel grundig undersøkt. Denne forskningsprosessen inkluderer å sørge for at kilder og referanser er autoritative, relevante og oppdaterte. Primære kilder er enten koblet i teksten i artikkelen eller oppsummert nederst i artikkelen. Om vi nevner alternative ideer eller metoder, eller emner der forskningen er uklar eller mangelfull, skal dette komme tydelig frem i teksten.

Redaksjonell tilbakemelding
Selv om vi til enhver tid streber etter å holde innholdet vårt oppdatert, vil vi gjerne høre fra dere om det er ting vi kan forbedre. Dersom du har kommentarer eller innspill til nytten eller nøyaktigheten av innholdet vårt, kan du kontakte oss og gi oss beskjed om hvordan vi kan forbedre oss. Ta gjerne kontakt med oss ​​på Sunnhetsraadet@gmail.com